Specjalizacje

1. Prawo gospodarcze i spółek handlowych

 • stała obsługa prawna firm,
 • prowadzenie jednostkowych spraw podmiotów gospodarczych,
 • udział w negocjacjach pomiędzy kontrahentami,
 • sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych,
 • stałe zabezpieczenie informacji prawnych dotyczących obsługiwanego podmiotu
 • zastępstwo procesowe


2. Prawo cywilne

 • pisma procesowe: pozwy, opinie prawne; stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu błędu lekarskiego.

3. Prawo podatkowe

 • zastrzeżenia do protokołu kontroli urzędu skarbowego,
 • odwołania od decyzji Urzędów Skarbowych do Izb Skarbowych,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji właściwej Izby Skarbowej,
 • skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg w przedmiocie podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

4. Prawo pracy

 • dochodzenie roszczeń pracowniczych,
 • pozew o zapłatę wynagrodzenia,
 • pozew o wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych,
 • pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
 • pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę,
 • pozew o przywrócenie do pracy osoby zwolnionej w trybie art. 52 KP,
 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypadki przy pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • sprawy o przyznanie, ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o zabezpieczenie i przyznanie alimentów,
 • sprawy o orzeczenie kontaktów z dzieckiem
Siedziba firmy

ul. Adama Mickiewicza 32 lok. 22,
15-­232 Białystok

Dane kontaktowe

Telefon: 602 390 332
E-mail: kancelaria-serwatko@o2.pl

Serwatko Prawo

NIP: 542-102-42-94

Copyright 2019 CERTA
Projektowanie stron: Olimpweb.pl