• icon KANCELARIA
  • icon SPECJALIZACJE
  • icon WSPÓŁPRACA
imageKancelaria Prawna działa od roku 1995, świadczy szeroki zakres usług na rzecz osób fizycznych i firm.
Prowadzona kompleksowa obsługa dopasowana jest do Państwa indywidualnych potrzeb.
Wspieramy naszym doświadczeniem i wiedzą Państwa biznes oraz rozwiązujemy problemy.

zobacz więcej
imageSpecjalizujemy się w prawie gospodarczym i podatkowym.
Ponadto wraz z zespołem prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego.
Prowadzimy obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

zobacz więcej
imageKancelaria współpracuje z doświadczonymi i znakomitymi prawnikami radcą prawnym
Panią Katarzyną Tomaszuk oraz radcą prawnym Panem Zbigniewem Tomaszem Popławskim.
Ponadto nasz zespół tworzą aplikanci radcowscy oraz studenci studiów prawniczych.
O profesjonaliźmie i jakości oferowanych przez nas usług świadczą nasi klienci.

zobacz więcej
  • Prawo gospodarcze i spółek handlowych
  • Rodzinne i opiekuńcze
  • Cywilne
  • Podatkowe
  • Administracyjne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, mając na celu maksymalne możliwe zabezpieczenie interesów Państwa firmy. W ramach obsługi radca prawny uczestniczy w negocjacjach z kontrahentami, sporządza i opiniuje umowy w stosunkach handlowych, ocenia pod kątem przepisów prawa i zabezpieczenia interesów klienta. Ponadto sporządza projekty uchwał organów spółek, łączy, przekształca i dzieli spółki, dochodzi należności wynikających ze stosunków handlowych oraz reprezentuje przedsiębiorcę przed sądem.
Więcej o naszych specjalizacjach


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z tematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferujemy zarówno porady prawne jak i reprezentujemy przed sądem. W szczególności zajmujemy się następującymi sprawami: rozwód, separacja, podział majątku oraz w sprawach alimentów, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi.
Więcej o naszych specjalizacjach


Prawo cywilne obejmuje prowadzenie spraw osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym z zakresu prawa rzeczowego, np.: stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności; prawa spadkowego, np.: reprezentacja w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, dział spadku, zasiedzenie; sprawy o naruszenie posiadania; windykacja należności wynikających z umów lub zobowiązań własności rzeczy ruchomych i nieruchomych, monitorowanie spłat należności, wezwania do zapłaty, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym; odszkodowania, roszczenia wynikające z umów, sporządzanie umów i ich zabezpieczenie.
Więcej o naszych specjalizacjach


Zapewniamy kompleksową obsługę prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. W ramach doradztwa podatkowego sporządzamy opinie i analizy prawne. Udzielamy porad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Kancelaria doradza jak zastosować rozwiązania dające optymalizację podatkową przy przejmowaniu, przekształcaniu i przy reorganizacji przedsiębiorstwa oraz wyboru formy podatkowej i prawnej przedsiębiorstwa Radca prawny reprezentuje klienta (podatnika) jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych przed Urzędem Skarbowym, w kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Więcej o naszych specjalizacjachKancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego a także zapewnia kompleksową obsługę organów administracji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sporządzamy analizy i opinie prawne. Ponadto zajmujemy się sprawami cudzoziemców, obywatelstwa oraz ochrony danych osobowych. Radca prawny reprezentuje klienta jako pełnomocnik w postępowaniach przed organami administracji publicznejm przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Więcej o naszych specjalizacjach

e-Usługi

e-Porada

e-Winydkacja